Łącko Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa Śliwowica Łącka Łącko
Gmina Łącko Śliwowicy łąckiej Jabłko łąckie
wszystko o śliwowicy łąckiej ŁDO
Historia Łącka strona główna informacje o nas gospodarstwa turystyka w Łącku tradycja kontakt wszystko o Łącku i okolicach
Kontakt
Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa

Adres:
Łącko 445
33-390 Łącko

Internet: www.ldo.pl
e-mail: sekretariat@ldo.pl
Informacje o nas - Nasze cele
 
promocja regionu,
   
umacnianie tożsamości regionalnej, kultywowanie i popularyzacja tradycji i spuścizny kulturalnej regionu,
   
dostosowywanie produkcji rolnej do warunków rynkowych,
   
poprawa efektywności gospodarowania członków stowarzyszenia,
   
planowanie produkcji w gospodarstwach rolników,
   
standaryzacja produkcji owoców i warzyw,
   
ochrona środowiska naturalnego,
   
działanie na rzecz poprawy warunków ekologicznych produkcji rolnej,
   
podnoszenie wiedzy i umiejętności członków stowarzyszenia w zakresie nowoczesnego gospodarowania,
   
działanie marketingowe i promocyjne,
   
podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu,
   
propagowanie i wspieranie twórczości ludowej,
   
wspomaganie rozwoju oraz restrukturyzacji polskiej wsi,
   
działanie na rzecz ochrony zdrowia, niesienia pomocy społecznej,
   
partnerski udział społeczeństwa w zarządzaniu krajem i środowiskami lokalnymi,
   
pomoc członków w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych,
   
realizowanie wszelkich innych wniosków i postulatów w granicach dozwolonych prawem.
okolice Łącka
nocleg