Łącko Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa Śliwowica Łącka Łącko
Gmina Łącko Śliwowicy łąckiej Jabłko łąckie
wszystko o śliwowicy łąckiej ŁDO
Historia Łącka strona główna informacje o nas gospodarstwa turystyka w Łącku tradycja kontakt wszystko o Łącku i okolicach
Tradycja - Folklor
 

  Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto

 Powstała w 1946 r. w pobliskim Czerncu z inicjatywy Tadeusza Moryto, który został również jej dyrygentem. Na początku borykała się z wieloma problemami, z których największymi były brak miejsca do odbywania prób oraz niewielka ilość instrumentów. Po pokonaniu tych trudności rozpoczęły się intensywne próby w sierpniu 1957 r. Od tej pory Orkiestra Dęta należy do ścisłej czołówki najlepszych amatorskich orkiestr działających na terenie Sądecczyzny. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów i przeglądów.

Orkiestra wykonuje niezwykle zróżnicowany repertuar: począwszy od muzyki poważnej poprzez ludową do rozrywkowej. Prezentuje się w oryginalnych strojach górali białych, a dyryguje nią od 1988 r. Stanisław Strączek. Orkiestra uczestniczy w wielu imprezach w kraju za granicą, uświetnia uroczystości regionalne, państwowe i kościelne na terenie zarówno gminy, jak i powiatu.

więcej informacji: www.orkiestra.lacko.pl
 


  Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Górale Łąccy"

Powstał on jesienią 1933 r., jako grupa ludzi z programem artystycznym, na który składały się pieśni, muzyka i tańce ludowe tutejszego regionu. Jego założycielką i pierwszym kierownikiem, aż do wybuchu II wojny, była Maria Chwalibóg - miejscowa nauczycielka. W latach 1939-46 zespół zawiesił swoją działalność. Po wojnie został zreorganizowany z inicjatywy byłych członków. Postarano się także o odtworzenie programu artystycznego, zwłaszcza "Łąckiego Wesela", gdyż wszystkie materiały zaginęły w czasie wojny.

Zespół prezentuje tutejsze żywiołowe tańce, piękny śpiew z towarzyszeniem kapeli góralskiej, w której prym wiedzie Franciszek Kurzeja z Kiczni, a także barwny strój górali białych. Obecnie kierownikiem zespołu /od 1992 r./ jest Stanisław Wolański. Zespół rokrocznie uświetnia wiele imprez na terenie kraju i poza jego granicami.  Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Małe Łącko"

Zespół został założony w 1952 r. Działa przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku. W ciągu wieloletniej działalności u najmłodszych mieszkańców Łącka rozwija zamiłowanie do bogatego folkloru, pięknej muzyki i tańca regionu łąckiego. Młodzi adepci tańca ludowego po ukończeniu Szkoły Podstawowej w większości wstępują do "Górali Łąckich".

Zespołowi przygrywa dziecięca kapela góralska. "Małe Łącko" prezentuje żywiołowy folklor regionu łąckiego ukazując jego oryginalność oraz swoisty urok poprzez dziecięce wykonanie. Kierownikami zespołu są Krzysztof Krzywdziński, Antoni Banach oraz Antoni Plechta.
 


  Kapela Góralska Ciupaga

To, że Łącko łobfituje w talenty to chyba nikogo nie dziwi, więc idąc śladom nasyk dziadków zebrali my sie - najśwarniejse chodoki z Łącka i zrobili my muzyko (kapelo), do któryj sie serdusko rwie kazdomu.

A zeby ludziska nie myśleli, że my mało tolerancyjni i na innych zaparci, dobrali my se jesce Bryjowioka - jak knia to knia, haj ;). Teroz se mozecie łobacyć jak wyglądomy, co byście się nałocnie przekonać mogli, że my nie tylko do gronio ale i do kochonio zdatni.

Krótko rzec ujmując gromy wszyćko, a i kazdego po trochu. Zagromy nie tylko łącką nutko, ale i muzyko Karpat.

Więcej informacji na stronie kapeli: www.kapelaciupaga.pl

okolice Łącka
nocleg